Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τι χρειάζεται να πληροί η ομάδα σας;

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν μπορούν να αποτελούνται από 3 έως 6 μέλη. 

Οι ομάδες θα πρέπει να κατασκευάσουν πρωτότυπο που θα επιλύει το πρόβλημα ή μέρος του προβλήματος. 

Κάθε ομάδα θα έχει χώρο για να εκθέσει το πρωτότυπό της και να το παρουσιάσει στους επισκέπτες. 

Ο εξοπλισμός που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τους αυτοματισμούς οι ομάδες είναι δικής τους επιλογής και δεν υπάρχει περιορισμός σε τύπο ή κατασκευαστή (π.χ. LEGO, Arduino, Raspberry Pi κ.λπ.). 

Τα πρωτότυπα που θα παρουσιάσουν οι ομάδες μπορούν να έχουν τη μορφή σχεδίου ή μακέτας, με υλικά όπως χαρτί, ξύλο ή τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Η διαδικασία κρίσης θα έχει διάρκεια 20 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί με παρουσίαση 10 λεπτών του πρωτοτύπου από κάθε ομάδα στους κριτές και 10 λεπτά ερωτήσεις από τους κριτές στα μέλη της ομάδας. 

Η αξιολόγηση των πρωτοτύπων θα γίνει με βάση:

  • Τη σύνδεση της λύσης με το πρόβλημα (αν το πρωτότυπο λύνει το πρόβλημα και εάν το κάνει σε πλήρες βαθμό ή μερικώς). 
  • Την πρωτοτυπία της ιδέας και της καινοτομίας που εισάγει. 
  • Την καινοτομία του σχεδιασμού. 
  • Το βαθμό ανάπτυξης του πρωτοτύπου. 
  • Τη λειτουργικότητα, την προσαρμοστικότητα (πχ. σε διαφορετικά μεγέθη των βιβλίων) και την αποδοτικότητα του πρωτοτύπου.
  • Την αποτελεσματικότητα του τρόπου παρουσίασης της λύσης/πρωτοτύπου από την ομάδα.

Δήλωση συμμετοχής

Scroll to Top