Το πρόβλημα

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Το έργο ψηφιοποίησης των αρχείων αφορά σε έναν συνολικό όγκο περίπου ενός δισεκατομμυρίου σελίδων και η αναζήτηση αυτοματοποιημένων λύσεων είναι επιβεβλημένη. 

Ποιος ο στόχος της εργασίας;

Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης ρομποτικής διάταξης / αυτοματισμού που θα μπορεί να γυρίζει αυτόματα τις σελίδες από τους τόμους των συμβολαίων και των γραπτών αρχείων των Υποθηκοφυλακείων και του Κτηματολογίου, ώστε αυτές να μπορούν να σαρώνονται και να δημιουργείται με αυτή τη διαδικασία το ψηφιακό αρχείο που θα αντικαταστήσει τις αναρίθμητες στοίβες χαρτιών που βρίσκονται στα επιμέρους Κτηματολογικά Γραφεία.

Scroll to Top